Área Laboral


Consultas, informes e ditames.
Nóminas, boletíns de cotización, altas, baixas, contratos de traballo, despedimentos, etc.
Inspeccións de traballo.
Intervención no SMAC, Xulgados do Social e TSX en materia de despedimentos, reclamacións, etc.
Incapacidades diante do INSS.
Expedientes de regulación de emprego.