Área Xurídica


Civil

Consultas, informes, ditames, redacción de toda clase de contratos de orde civil.
Interposición e defensa de demandas civís con intervención diante de Xulgados e Tribunais.
Recobro e reclamación de débedas.
Planificación de Sucesións, Redacción de Cadernos Particionais, Liquidación do Imposto de Sucesións, Divisións de Herdanzas xudiciais e extraxudiciais.
Estudo e resolucións de problemas de índole Matrimonial, Separacións, Divorcios, Nulidades eclesiásticas.
Tramitación Xudicial e Extraxudicial de toda clase de Indemnizacións fronte a particulares, empresas e compañías de seguros, en especial as derivadas de accidentes de tráfico.

Penal

Estafas
Alzamento de Bens.
Fraude de Acredores.
Responsabilidade Penal dos Administradores das Sociedades Mercantís.
Apropiación Indebida, Roubos e Furtos.
Delitos fiscais e medioambientais.

Inmobiliaria

Estafas
Consultas, Informes, Ditames relacionados coa promoción e construción.
Asesoramento xurídico a Promotores, construtores, arquitectos e enxeñeiros.
Dereito hipotecario e rexistral.
Arrendamentos, compravendas, permutas, hipotecas, dereitos de superficie, etc...