Áreas

SERVIZO GLOBAL

Calquera operación que nos propoña un cliente é analizada e abordada dende un ámbito global do Dereito, identificando os riscos, vantaxes, custos e consecuencias que ocasiona. A nosa misión é atopar a solución correcta dende un punto de vista xurídico, e ao menor custo tributario.

Áreas de especialización

Tributaria e contable

Tributaria e Contable  Ler máis

Mercantil

Mercantil  Ler máis

Laboral

Laboral  Ler máis

Xurídica

Xurídica  Ler máis