Política de Privacidade e Política de Cookies


A presente Política de Privacidade e Cookies establece as bases sobre as que “XESTADEM S.L”, (en diante, “XESTADEM”), con enderezo na Rúa Real 1-2º 15003 A Coruña, sociedade que actualmente opera en España ofrecendo Servizos de Asesoría Xurídica e Fiscal ás empresas, trata os seus datos persoais cando nolos facilita a través de correo electrónico, sendo responsable dos mesmos.

1. Recollida de Datos Persoais e Finalidades do Tratamento

Lembre que debe ler esta Política de Privacidade e Cookies, así como nos Termos e Condicións de Uso o apartado específico do tratamento dos seus datos.

Vostede debe comprometerse a garantir que os Datos Persoais proporcionados son certos e exactos e comprométese a notificar calquera modificación dos mesmos.

XESTADEM, como responsable, tratará os seus Datos Persoais, coas seguintes finalidades: pornos en contacto con vostede para resolver as consultas realizadas e así garantir un servizo persoalizado.

2. Dereito de Información e Consentimento Expreso

O usuario manifesta ler e aceptar expresamente a Política de Privacidade, e outorga o seu consentimento inequívoco e expreso ao tratamento dos seus datos persoais conforme ás finalidades xa informadas.

Así mesmo, XESTADEM, está lexitimado a través do consentimento expreso para o tratamento dos seus datos persoais.

3. Consentimento do Usuario

O Usuario outorga o Consentimento ás presentes Condicións e Política de Privacidade sempre que remita un correo electrónico ó email que XESTADEM pon á súa disposición.

4. Dereitos de Protección de Datos

XESTADEM, comprométese a respectar a confidencialidade dos seus Datos Persoais e a garantirlle o exercicio dos seus dereitos. Podendo en todo momento, exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, dereito á limitación do tratamento, dereito á portabilidade de datos. Poderemos solicitarlle algún documento válido que lle identifique (DNI, pasaporte). O Usuario poderá dirixir as súas comunicacións ó enderezo de correo electrónico xestadem@xestadem.com.

5. Información sobre cookies, outras tecnoloxías e recompilación de datos de terceiros

Esta sección describe o uso de cookies e outras tecnoloxías.

5.1 Que entendemos por cookies e outras tecnoloxías?
Unha cookie é un arquivo de texto pequeno que se instala no seu computador, teléfono móbil ou outro dispositivo cando ingresa a un sitio web. A cookie axudará aos provedores do sitio web a recoñecer o seu dispositivo cando visite novamente o sitio web. Existen outras tecnoloxías similares, como etiquetas píxeles (imaxes gráficas transparentes inseridas nunha páxina web ou nun correo electrónico que indican que esa páxina ou correo electrónico xa se viu), web erros (similares aos píxeles) e almacenamento web, que se utilizan en software de escritorio ou dispositivos móbiles.

Tamén hai tecnoloxías, como identificadores de dispositivos e integración de kit de desenvolvemento de software (Software Development Kit, SDK), para axudar ás empresas a recoñecer o seu dispositivo cando regrese a unha aplicación ou use o servizo dalgunha maneira.

5.2 Uso das cookies e outras tecnoloxías
En XESTADEM non se realiza uso de cookies propias e de terceiros, de analítica e publicitarias.

5.3 Máis información
Para ampliar información, pode escribernos a xestadem@xestadem.com.