OS NOSOS PROFESIONAIS

Francisco Xosé Fernández Pérez
Especialidade: Dereito Tributario e Mercantil

Socio fundador. Avogado. Xestor Administrativo. Administrador de Terreos. Máster en Asesoría Fiscal. Ex Profesor Asociado da Universidade da Coruña. Relator no Máster de Dirección Financeira de I.F.F.E Business School, así como de multitude de cursos e seminarios. Referente no ámbito do asesoramento tributario tras máis de 25 anos de dedicación, coa resolución dalgúns dos procedementos tributarios máis importantes da nosa Comunidade Autónoma. Así mesmo asesora a algúns dos grandes patrimonios do noso territorio.

Miguel Ángel Martín Trillo
Especialidade: Dereito Civil, Inmobiliario e Penal

Avogado

Preparou oposicións á Xudicatura e, tras facer prácticas como Procurador dos Tribunais, acumula actualmente máis de 25 anos de experiencia como avogado. Conta cunha ampla experiencia no ámbito do Dereito Penal, na resolución de conflitos nos procedementos de lindes e demarcacións, así como na participación en procedementos matrimoniais e hereditarios.

Juan Taboada Santomil
Especialidade: Dereito Tributario e Laboral

Avogado.

Máster en Asesoría Fiscal de I.F.F.E Business School. Máster en Dirección de Empresas (MBA) pola Universidade de Santiago de Compostela. Máster en Xestión e Dirección Laboral pola Universidade de Santiago de Compostela.

Enriqueta Ouréns Blanco
Especialidade: Contabilidade e Dereito Laboral

Economista.

Tras o seu paso por diversas Consultoras, incorpórase á firma no ano 2001 especializándose no campo das contabilidades e do asesoramento laboral.

Mónica García Carreiro
Especialidade: Prot. Datos e Dereito Mercantil Societario

Avogada.

Máster en Asesoría Xurídica Empresarial por IFFE Business School. Tras realizar prácticas profesionais en diversas AA.PP., como a Avogacía do Estado e a Avogacía Consistorial e o Dpto. de Urbanismo do Concello de Ourense, pasou a desenvolver labores de asesora xurídica en diversos despachos de avogados da nosa Comunidade.

Nadia Vassallo
Especialidade: Dereito Civil e Contencioso-Administrativo

Avogada.

Máster en Asesoría Xurídica Empresarial por IFFE Business School. Titulada en Mediación. Traballa en diversos despachos de avogados en Italia, tralo que desprázase a Galicia para continuar exercendo como avogada en varios bufetes, ata a súa incorporación á nosa firma.

Concepción Ramudo Prieto
Especialidade: Contabilidade e Dereito Tributario.

Economista

Trala súa experiencia como titular dun negocio de asesoramento integral a empresas e o paso por distintas consultoras de recoñecido prestixio, incorpórase á firma especializándose no campo do asesoramento contable e fiscal.

José María Gómez Ramallo
Especialidade: Dereito Tributario e Contabilidade

Ex funcionario do Ministerio de Economía e Facenda. Profesor Mercantil.

Atesoura máis de corenta anos de experiencia como funcionario da Axencia Tributaria, o que lle confire un rigor e coñecemento exhaustivo na aplicación dos tributos e principios contables.

Santiago Souza Veiga
Especialidade: Contabilidade

Técnico contable

Acumula máis de 20 anos como asesor contable de multitude de empresas, consultoras e asesorías.

COLABOURADORES

Francisco Javier Folla-Cisneros
Especialidade: Dereito Laboral

Graduado Social. Grado en Relacións Laborais.

Mª Carmen Guisasola de Soto
Especialidade: Dereito Laboral

Graduada Social. Grado en Relacións Laborais.